header photo

Určovanie strany dverí

• Určovanie strany dverí

Pri určovaní strany dverí sa vždy treba postaviť čelom k budúcim pántom(závesom), kde budú dvere zavesené (môže to byť buď z vonkajšej strany miestnosti, alebo z vnútornej stranymiestosti-vždy je to individuálne).Ak budú pánty na pravej strane-sú dvere pravé a ak na ľavej strane-tak sú dvere ľavé.

Ako príklad Vám uvádzame aj obrázok pre lepšie pochopenie:


Novinky

Akcia na interiérové dvere

Hľadanie